Zgłoszenia


Zgłoszenia na Małopolski Bieg Droga św. Jakuba przyjmowane są:

  • przez internet po dokonaniu opłaty startowej  poprzez formularz zgłoszeniowy :

https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=689

Dane do przelewu:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie (O/Michałowice)

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

Krakowska 227, 32-091 Michałowice

Numer konta: 96 85890006 0180 0550 5627 0005

UWAGA! W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej z dopiskiem „VII Bieg”.

– na oficjalnej stronie FB Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba po kliknięciu przycisku Rejestracja:

https://www.facebook.com/Bieg.Droga.sw.Jakuba/

  • osobiście w Biurze Zawodów (płatność gotówką) w Biurze Organizacyjnym (budynek naprzeciw wejścia głównego do sanktuarium św. Jakuba) do dnia 15.09.2015

Więcławice Stare

ul. Dworska 1

32-091 Michałowice

e-mail: biegdrogaswjakuba@gmail.com

Biuro czynne:

czwartek, piątek, sobota: 9.00-18.00, niedziela: 12.00-16.00

  • w dniu zawodów w godzinach od 9.00-11.00; Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w miejscu zawodów – w Centrum Rekreacyjno-Parkowym (Więcławice)

OPŁATY STARTOWE:

  • 30 zł – wpłata do dnia 31.07.2017 r.;
  • 35 zł – wpłata do dnia 12.09.2017 r. (przy wpłacie dokonanej krócej niż tydzień przed zawodami, zawodnik zobowiązany jest do przyniesienia potwierdzenia przelewu);
  • 40 zł w dniu Biegu (w dniu Biegu płatność gotówką w Biurze Zawodów od godz. 09.00 do 11.00)!

Zniżki dla rodzin! Dla rodzin trzyosobowych zniżka 10%, dla rodzin czteroosobowych zniżka 20%! Obowiązuje to samo nazwisko.