Więcławice


Więcławice Stare

Więcławice Stare – miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Michałowice (9 km od granic Krakowa).

Miejscowość znajduje się na odnowionej trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca, która to jest odzwierciedleniem dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

Sołectwo składa się z dwóch wsi: Więcławic Starych i Więcławic Dworskich.

Znajduje się tu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, parafia katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła, kilka sklepów, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz od nie dawna Strażnica Kultury. Więcławice są siedzibą Stowarzyszeń: Bractwa św. Jakuba oraz Parafialnego Klubu Sportowego „Jakub”.

Źródło: Wikipedia

 

ZABYTKI

Sanktuarium św. Jakuba

Kościół św. Jakuba w Więcławicach Starych – został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

W dniu 5 września 2013 roku kard. Stanisąłw Dziwisz podpisał dekret ustanawiający więcławicką świątynię Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba Apostoła (pierwsze w małopolsce). W dniu 19 października 2013 odbyła się uroczysta msza święta – inaugurująca działalność sanktuarium – której przewodniczył abp. Stanisław Nowak.

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych sięga początkami 1340 roku. Kościół jest zbudowany z drzewa modrzewiowego, na podmurówce, jednonawowy, w stylu barokowym.

W kościele znajdują się trzy ołtarze rokokowe, z połowy XVIII w.: W ołtarzu głównym widnieje obraz św. Jakuba Apostoła, głównego patrona parafii, w górnej części ołtarza obraz św. Tekli, po bokach figury św. Piotra, św. Pawła, św. Stanisława Biskupa i św. Wojciecha, oraz 4 relikwiarze.

Prawy ołtarz boczny poświęcony jest św. Izydorowi Oraczowi (obraz 1 poł. XVII w.), który jest drugim patronem parafii, na zasuwie ruchomy obraz Św. Izydora z narzędziami rolniczymi, u góry ołtarza obraz św. Walentego, w dolnej części św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po bokach figury (sprzed 1773 r.), św. Ksawerego i św. Alojzego, obok ołtarza chrzcielnica marmurowa z pokrywą mosiężną (ok. 1800 r.)

Na belce tęczowej, między pilastrami Grupa Ukrzyżowania: rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, styl późnobarokowy (XVII w.) oraz późnogotyckie rzeźby; Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty (XV/XVI w.).

Lewy ołtarz boczny poświęcony jest Matce Bożej, obraz Madonny z Dzieciątkiem, w górnej części ołtarza obraz św. Józefa, w dolnej św. Stanisława Kostki ( z przed 1630 r.) z napisem, że w 1678 r. obronił cudownie parafię więcławską od dżumy, po bokach figury św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki oraz ruchomy obraz, na zasuwie Matki Bożej Kwietnej.
Szczególne miejsce w wystroju kościoła zajmuje na ścianie północnej, tryptyk św. Mikołaja, malowany na deskach, wybitny zabytek malarstwa cechowego, gotyckiego z roku 1477. Na obrazie środkowym tronujący św. Mikołaj ze św. Szczepanem i św. Wawrzyńcem; awers – lewe skrzydło: postacie św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja, św. Stanisława Biskupa i św. Erazma; awers – prawe skrzydło przedstawia; św. Bartłomieja i św. Jakuba Starszego, św. Floriana i św. Jerzego; rewersy – lewe skrzydło: św. Urbana i św. Walentego, św. Klarę i św. Otylię; prawe skrzydło: św. Helenę i św. Zofię z córkami, św. Apolonię i św. Afre. Nad tryptykiem przez wieki wisiała rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem, gotycka (ok. 1410 r.), wybitny zabytek rzeźby cechowej z okresu tzw. „Pięknych Madonn”.