Międzyszkolny bieg sztafetowy


Międzyszkolny Bieg Sztafetowy Drogą św. Jakuba o Puchar Dyrektora ZS w Więcławicach p. Moniki Wołek, którego koordynatorem jest p. Leszek Majewski, organizujemy od drugiej edycji Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba.  W Biegu Sztafetowym biorą udział  drużyny uczniów z zaproszonych szkół, przede wszystkim są to szkoły gminy Michałowice.

Strona internetowa organizatora:

http://zswieclawice.edupage.org/