Międzyszkolny bieg sztafetowy


III Międzyszkolny Bieg Sztafetowy Drogą św. Jakuba o Puchar Dyrektora ZS w Więcławicach p. Moniki Wołek, którego koordynatorem jest p. Leszek Majewski, rozpocznie się dnia 17.09.2016 r. o godz. 12.10. W Biegu Sztafetowym biorą udział  drużyny uczniów z zaproszonych szkół, przede wszystkim są to szkoły gminy Michałowice.

Strona internetowa organizatora:

http://zswieclawice.edupage.org/